Lammie Jaarsveld is tijdens de ALV gehuldigd als 25-jarig jubilaris bij Music All Enschede. Zij is begonnen bij Music All, destijds nog het E.O.G., en is eigenlijk al 32 jaar lid van de vereniging omdat zij wegens een verhuizing buiten de regio enkele jaren weg is geweest en daarna bij terugkomst direct weer lid werd. Music All bedankte haar voor haar vele jaren lidmaatschap met veel inzet en gezelligheid en hoopt er nog vele aan toe te kunnen voegen.

Inmiddels staat dit leuke nieuws ook op de website van BOOG-Nederland:
www.boog-nederland.nl/nieuws/jubilaris-in-enschede